• metaloplastyka Wrocław

Schody - pręt kuty, liście, kwiaty, kółka, drewno / balustrada wewnętrzna